ผู้บริหาร : นายประกอบ ศรศิริ
boss57.png
ผู้อำนวยการ รพ.สต.