ผู้บริหาร : นายไชยา พรหมเกษ
boss61.png
ผู้อำนวยการ รพ.สต.