<

ปีงบประมาณ 2565 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนมดแดง


ไตรมาสที่ 1 - ระบบเปิดแนบเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (MOIT) ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2564
ไตรมาสที่ 1 - แจ้งเวลาตรวจประเมินเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (MOIT) ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 5 มกราคม 2565
ไตรมาสที่ 1 - ปิดระบบการตรวจประเมิน วันที่ 5 มกราคม 2565

ไตรมาสที่ 2 - ระบบเปิดแนบเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (MOIT) ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565
ไตรมาสที่ 2 - แจ้งเวลาตรวจประเมินเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (MOIT) ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 8 เมษายน 2565
ไตรมาสที่ 2 - ปิดระบบการตรวจประเมิน วันที่ 8 เมษายน 2565

ไตรมาสที่ 3 - ระบบเปิดแนบเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (MOIT) ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2565
ไตรมาสที่ 3 - แจ้งเวลาตรวจประเมินเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (MOIT) ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
ไตรมาสที่ 3 - ปิดระบบการตรวจประเมิน วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

ไตรมาสที่ 4 - ระบบเปิดแนบเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (MOIT) ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ถึง วันที่ 15 กันยายน 2565
ไตรมาสที่ 4 - แจ้งเวลาตรวจประเมินเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (MOIT) ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ถึง วันที่ 22 กันยายน 2565
ไตรมาสที่ 4 - ปิดระบบการตรวจประเมิน วันที่ 22 กันยายน 2565