ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนมดแดง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนมดแดง จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

ลำดับตำแหน่งตำแหน่งประเภทหน่วยงานจำนวน
อัตรา
ค่าตอบแทน
1นักวิชาการสาธารณสุขวิชาชีพเฉพาะ (ข)สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอดอนมดแดง
111,910 บาท

โดยกำหนดเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 – 18 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนมดแดง

กำหนดการดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว
1. ประกาศรับสมัครวันที่ 3 พฤษภาคม 2566
2. รับสมัครวันที่ 8 – 18 พฤษภาคม 2566
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะวันที่ 19 พฤษภาคม 2566
4. วันสอบเพื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 (09.00-12.00 น.)
5. สอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 (13.00 น. เป็นต้นไป)
6. ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรวันที่ 26 พฤษภาคม 2566
7. รายงานตัวเพื่อทำประวัติและสัญญาจ้างวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนมดแดง เบอร์โทร 045-308026 ในวันและเวลาราชการ