ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตการจำหน่าย แปรรูป ศึกษาวิจัย และส่งออก สมุนไพรควบคุม (กัญชา)

** จองคิวผ่าน QR code ก่อนยื่นเอกสารคำขอเท่านั้น **

ติดต่อสอบถาม แอดไลน์กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.สงขลา ID Line : pansk65

หรือโทร 088 788 0748 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น